TRENER OSIEDLOWY 2020-KARTA UCZESTNIKA

 

WZÓR

KARTA WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19

(dla osób uczestniczących w programie TRENER OSIEDLOWY KALISZ 2020)

 

Imię i Nazwisko…………………………………………….

PESEL……………………………………………………......

 

  1. Czy miał Pan/Pani bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 w ostatnich 14 dniach?            TAK     NIE
  2. Czy miał Pan/Pani kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie z powodu zakażenia COVID-19 w ostatnich 14 dniach?    TAK       NIE
  3.   Ma Pan/Pani aktualną decyzję o obowiązkowej kwarantannie lub izolacji z powodu kontaktu z osobą zakażoną COVID-19? TAK    NIE
  4.   Czy ma Pan/Pani aktualnie objawy chorobowe: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, złe samopoczucie, katar, ból gardła?    TAK NIE

 

………………………………………

 Data i podpis uczestnika/rodzica

 

Wywiad jest wypełniany przez uczestnika  lub w przypadku dzieci (do 18 r.ż) przez rodziców lub opiekunów prawnych.

                                                                          

 

Komunikat

Ranking Szkół Podstawowych Igrzyska Dzieci za rok szkolny 2019/2020 - patrz Ranking szkoły podstawowe

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną

Kaliski Szkolny Związek Sportowy odwołuje
wszystkie zawody sportowe organizowane w ramach XXI WIMS
w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady
w okresie od 11.03.2020 do 14.04.2020

Bieżące informacje dotyczące realizacji zawodów dostępne będą na naszej stronie internetowej

RANKING SZKÓŁ -LICEALIADA

Aktualny ranking szkół ponadpodstawowych na najbardziej usportowioną szkołę i klasyfikacja medalowa-patrz RANKING SPP

FINAŁ MIASTA -PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW LICEALIADA

MISTRZOSTWA KALISZA W PIŁCE SIATKOWEJ  CHŁOPCÓW

 

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

FINAŁ MIASTA -10.03.2020-SALA ZSSamochodowych

 

 

Zakwalifikowane zespoły: ZSS, VII LO SMS, I LO

 

Czytaj więcej: FINAŁ MIASTA -PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW LICEALIADA