Program minutowy-02.10

Program minutowy-02.10 Mistrzostw Kalisza w lekkiej atletyce

Czytaj więcej: Program minutowy-02.10

ZAWODY LA -02.10-INFORMACJE

Zgłoszenia do zawodów w systemie SRS -SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA.

Wszyscy uczestnicy zawodów powinni posiadać oświadczenie COVID zarówno uczestnicy jak i opiekunowie wzór poniżej ...

 

KARTA WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO COVID-19 (dla uczniów /opiekunów uczestniczących w zawodach Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego)

 

Imię i Nazwisko-………………………………………………………

Data urodzenia………………………………………………………..

Szkoła…………………………………………………………………

Rodzaj zawodów……………………………………………………….

 

Czytaj więcej: ZAWODY LA -02.10-INFORMACJE

Terminy ligi LA

Terminy zawodów ligi lekkoatletycznej szkół podstawowych oraz regulamin - patrz Igrzyska Dzieci - lekkoatletyka.

Komunikat

Uchwała

Zarządu Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego

z dnia 7.09.2020r.

 

w sprawie: Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kaliskiego SZS

 

 

§ 1

 

Przeprowadzić Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kaliskiego SZS

w dniu 12 października 2020 roku.

 

§ 2

 

Zalecić Uczniowskim Klubom Sportowym – członkom zwyczajnym przeprowadzenie zjazdów sprawozdawczo-wyborczych do 30 września 2020 roku

oraz zobowiązać do przekazania do biura Kaliskiego SZS nie później niż do

2.10.2020r wykazów wybranych delegatów.

 

§ 3

 

Dokonać podział mandatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kaliskiego SZS w ilości 4 mandatów dla Uczniowskich Klubów Sportowych.

 

§ 4

 

Zobowiązać członków Zarządu Kaliskiego SZS do wzięcia udziału w zjazdach sprawozdawczo-wyborczych członków zwyczajnych Kaliskiego SZS.

 

§ 4

 

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd

Kaliskiego SZS

INAUGURACJA SPORTOWA ROKU SZS -MISTRZOSTWA KALISZA W LEKKIEJ ATLETYCE

Regulamin

 Mistrzostw Miasta Kalisza w Lekkiej Atletyce

w kategoriach wiekowych Licealiady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Inauguracja sportowa roku szkolnego 2020/2021

 

Czytaj więcej: INAUGURACJA SPORTOWA ROKU SZS -MISTRZOSTWA KALISZA W LEKKIEJ ATLETYCE