TENIS STOŁOWY KOMUNIKAT KOŃCOWY

KOMUNIKAT KOŃCOWY MISTRZOSTW MIASTA KALISZA W TENISIE  STOŁOWYM

 

DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW-HALA OSRiR ul. ŁÓDZKA 29 

 

LICEALIADA -23.10.2018

 

Zgłoszone zespoły: I LO, II LO, III LO, IV LO, V LO, ZSE, ZSTE, ZST DK ZSP 2

 

Dziewczyny:

 

ZSE -V LO- 3:0

 

II LO - III LO-3:1

 

II LO -IV LO -3:1

 

Finał:

 

ZSE - II LO -3:1

 

Końcowa kolejność:

 

I miejsce -ZSE           awans do Finału rejonu

II miejsce -II LO        awans do Finału rejonu 

III miejsce -IV LO

IV miejsce -V LO

V miejsce -III LO

 

Chłopcy:

 

ZSTE - II LO-3:0

ZST DK - V LO 3:1

ZSP 2- ZST DK 3:0

I LO -IV LO 3:0

ZSP 2 - ZSE 3:1

I LO -ZSGH 3:0

 

Mecz o III miejsce

 

ZSE - I LO 3:1

 

Mecz o I miejsce

 

ZSP 2 -ZSTE 3:1

 

Końcowa kolejność:

 

I miejsce-ZSP nr 2        awans do Finału rejonu

II miejsce -ZSTE          awans do Finału rejonu

III miejsce -ZSE

IV miejsce -I LO

V-VII miejsce -II LO, ZST DK, IV LO

VIII -IX miejsce -ZSGH, V LO

 

 

 

 

 

TENIS STOŁOWY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

MISTRZOSTWA KALISZA W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM

LICEALIADA

 

Termin: 24.10.18 -środa -godz.9.15 – sala OSRiR

 

Weryfikacja –8.45

 

Wszystkie startujące zespoły zobowiązane są do posiadania imiennego opieczętowanego i podpisanego zgłoszenia  oraz potwierdzenia udziału w zawodach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10 w celu ustalenia systemu rozgrywek

 

Uczestnictwo
W mistrzostwach udział biorą zgłoszone zespoły dziewcząt i chłopców ze szkół ponadpodstawowych. Prawo reprezentowania szkoły ma młodzież urodzona w roku 1999 i młodsza, posiadająca ważną legitymacje szkolną.

Sposób przeprowadzenia mistrzostw

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem WIMS i przepisami PZTStoł. System rozgrywek opracowują organizatorzy sportu szkolnego w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

W mistrzostwach powiatów uczestniczą wszystkie zgłoszone zespoły.

Zasady gry

Dziewczęta: trzy zawodniczki + rezerwowa, która może wystąpić tylko w grze podwójnej. Chłopcy: trzech zawodników + rezerwowy, który może wystąpić tylko w grze podwójnej. Zespoły rozgrywają mecze do czterech wygranych spotkań wg klucza:
A- X                                                         A- Y

 B -Y               gra podwójna                      B- Z


C- Z                                                         C- X
Wygrywa zespół, którego zawodniczki/cy odniosły/eśli więcej zwycięstw.