Piłka Nożna Halowa komunikat końcowy

Mistrzostwa Kalisza w Halowej Piłce Nożnej

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

grupy eliminacyjne od 11.12.2019

 

 

Grupa – A i B

Miejsce – hala ZSGH, ul. Długosza

Termin – 11.12.2019 r. (środa)

Weryfikacja zespołów – godz. 8:30

Rozpoczęcie turnieju – godz. 8:45

 

KOLEJNOŚĆ  MECZÓW  I  WYNIKI  SPOTKAŃ

 

Szkoła Podstawowa Nr 18    :    Szkoła Podstawowa Nr 12             3 : 0

Szkoła Podstawowa Nr 16    :    Szkoła Podstawowa Nr 21             2 : 1

Szkoła Podstawowa Nr 14    :    Szkoła Podstawowa Nr 18             0 : 2

Szkoła Podstawowa Nr 12    :    Szkoła Podstawowa Nr 16             1 : 0

Szkoła Podstawowa Nr 21    :    Szkoła Podstawowa Nr 14             0 : 3

Szkoła Podstawowa Nr 18    :    Szkoła Podstawowa Nr 16             2 : 1

Szkoła Podstawowa Nr 12    :    Szkoła Podstawowa Nr 21             2 : 1

Szkoła Podstawowa Nr 14    :    Szkoła Podstawowa Nr 16             2 : 0

Szkoła Podstawowa Nr 21    :    Szkoła Podstawowa Nr 18             4 : 0

Szkoła Podstawowa Nr 14    :    Szkoła Podstawowa Nr 12             2 : 0

 

KOLEJNOŚĆ  KOŃCOWA

 

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 18          12 pkt.    awans do finału miasta

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 14         9 pkt.      awans do finału miasta

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 12        6 pkt.      

IV miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 16        3 pkt.

V miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 21         0 pkt.

 

 

Grupa – C i D

Miejsce – hala ZSGH, ul. Długosza

Termin – 17.12.2019 r. (wtorek)

Weryfikacja zespołów – godz. 8:30

Rozpoczęcie turnieju – godz. 8:45

 

KOLEJNOŚĆ  MECZÓW  I  WYNIKI  SPOTKAŃ

 

Szkoła Podstawowa Nr 8       :    Szkoła Podstawowa Nr 7             2 : 1

Szkoła Podstawowa Nr 17     :    Szkoła Podstawowa Nr 18II        2 : 0

Szkoła Podstawowa Nr 15     :    Szkoła Podstawowa Nr 8            0 : 6

Szkoła Podstawowa Nr 17     :    Szkoła Podstawowa Nr 7            1 : 0

Szkoła Podstawowa Nr 18II  :    Szkoła Podstawowa Nr 15           3 : 0

Szkoła Podstawowa Nr 8       :    Szkoła Podstawowa Nr 17           0 : 1

Szkoła Podstawowa Nr 7       :    Szkoła Podstawowa Nr 18II         0 : 1

Szkoła Podstawowa Nr 15     :    Szkoła Podstawowa Nr 17           0 : 3

Szkoła Podstawowa Nr 18II   :    Szkoła Podstawowa Nr 8             1 : 2

Szkoła Podstawowa Nr 15     :    Szkoła Podstawowa Nr 7             3 : 3

 

KOLEJNOŚĆ  KOŃCOWA

 

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 17       12 pkt.    awans do finału miasta

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 8           9 pkt.   awans do finału miasta

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 18II      4 pkt.      

IV miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 7          1 pkt.

V miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 15         1 pkt.

 

 

Finał Miasta

Miejsce – hala ZSGH, ul. Długosza

Termin – 18.12.2019 r. (środa)

Rozpoczęcie turnieju – godz. 11:30

 

KOLEJNOŚĆ  MECZÓW  I  WYNIKI  SPOTKAŃ

 

Szkoła Podstawowa Nr 14     :    Szkoła Podstawowa Nr 17              1 : 1

Szkoła Podstawowa Nr 8       :    Szkoła Podstawowa Nr 18              0 : 2

Szkoła Podstawowa Nr 14     :    Szkoła Podstawowa Nr 18              0 : 4

Szkoła Podstawowa Nr 17     :    Szkoła Podstawowa Nr 8                1 : 0

Szkoła Podstawowa Nr 14     :    Szkoła Podstawowa Nr 8                1 : 1

Szkoła Podstawowa Nr 17     :    Szkoła Podstawowa Nr 18              0 : 4

 

 

KOLEJNOŚĆ  KOŃCOWA

 

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 18       awans do finału rejonu

II miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 17

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 14     

IV miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 8

V-VI miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 12, Szkoła Podstawowa Nr 18II  

VII – VIII miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 16, Szkoła Podstawowa Nr 7          

IX – X miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 21, Szkoła Podstawowa Nr 15          

 

Piłka Nożna Halowa - Igrzyska Młodzieży Szkolnej - komunikat organizacyjny

Mistrzostwa Kalisza w Halowej Piłce Nożnej

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

grupy eliminacyjne od 11.12.2019

 

Zgłoszone szkoły i podział na grupy: 21,16,10,7,17,12,18I,18II,15,4,14,8

 

 

Grupa A – SP nr 18I, SP nr 21, SP nr 16

Grupa B – SP nr 12, SP nr 14, SP nr 4

Grupa C – SP nr 18II, SP nr 15, SP nr 17

Grupa D – SP nr 8, SP nr 10, SP nr 7

 

 

Grupa – A i B

Miejsce – hala ZSGH, ul. Długosza

Termin – 11.12.2019 r. (środa)

Weryfikacja zespołów – godz. 8:30

Rozpoczęcie turnieju – godz. 8:45

 

Grupa – C i D

Miejsce – hala ZSGH, ul. Długosza

Termin – 17.12.2019 r. (wtorek)

Weryfikacja zespołów – godz. 8:45

Rozpoczęcie turnieju – godz. 9:00

 

REGULAMIN TURNIEJU


           Mecze w grupach eliminacyjnych zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym”. O kolejności spotkań w grupie decyduje losowanie (15 min. przed rozpoczęciem pierwszego meczu). Kolejność spotkań eliminacyjnych naprzemiennie, pierwszy mecz grupy A. Następnie zwycięskie zespoły z grup A i B grają systemem „na krzyż” A1 : B2, B1 : A2, do finału miasta awansują zwycięzcy tych meczów.

 

W meczach eliminacyjnych drużyna za zwycięstwo otrzymuje 3 pkt. remis 1 pkt. przegrana 0 pkt.

 

O kolejności miejsc w grupach decyduje:

- liczba zdobytych punktów

- wynik bezpośredniego spotkania

- lepsza różnica bramek

- większa liczba zdobytych bramek

- w razie braku rozstrzygnięcia rzuty karne 1 seria po 5 rzutów następnie po 1 do skutku.

 

 

Opiekunowie zespołów przynoszą na turniej zgłoszenia imienne wygenerowane w systemie srs i ważne legitymacje szkolne. Brak tych dokumentów eliminuje zespół lub zawodnika z gry.  Zobowiązani są również do okazywania legitymacji uczniów na prośbę zainteresowanych stron.

 

- czas gry 12 min.

- ilość zawodników w zespole maksymalnie 10 osób.

 

Określone przepisy powinny ułatwić rozgrywanie zawodów i upowszechniać tę dyscyplinę, są one wypadkową futsalu i halowej piłki nożnej.  

-          na boisku może grać 4 zawodników + bramkarz na salach pełnowymiarowych 20x40 m. bramka 2x3 m

-          obuwie sportowe halowe

-          piłka nożna halowa

-          pole bramkowe – półkole oznaczone linią ciągłą

-          bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym z zagrania przeciwnika

-          zmiany „hokejowe”, podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry od niej

-          bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska; piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej – jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska 

-          gra bez spalonych

-          w przypadku wybicia piłki poza boczną linię boiska wykonujemy rzut z autu nogą

-          zawodnik wykonujący aut musi zagrywać do partnera, zakazane są bezpośrednie strzały na bramkę

-          podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej 5 m od piłki

-          gra tzw. „wślizgiem” jest zabroniona

-          wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie (wyjątek rzut z autu)

-          rzut karny wykonywany jest z linii 7 m

-          zagranie piłki w sufit hali powoduje ukaranie zespołu rzutem wolnym

-     kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w zależności od stopnia przewinienia (żółta kartka), bądź wykluczenie z gry do końca zawodów (czerwona kartka).

ü   w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara dyscyplinująca ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika)

ü   decyzją sędziego zawodów zawodnik, który używa w trakcie meczu słów wulgarnych może zostać ukarany karą 2 min. Drużyna gra w osłabieniu do końca czasu kary. Jeśli ten sam zawodnik użyje słowa wulgarnego po raz  drugi w jednym meczu zostaje wykluczony z turnieju (czerwona kartka)

-          w pozostałych przypadkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną halową PZPN

-          wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator

 

Pozostałe przepisy zgodnie z Kalendarzem Imprez SZS „Wielkopolska” 2019/2020 oraz WIMS. Strona internetowa www.szswielkopolska.pl