DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE-ID,IMS,LICEALIADA

MISTRZOSTWA MIASTA KALISZA W DRUŻYNOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH-28.03.2019

PARK MIEJSKI –GODZ.11.00

 

 

Termin: 28.03.2019 –Park Miejski –„CHIŃSKA PAGODA”

Godz:  11.00

Weryfikacja: 30 minut przed startem

 

Zgłoszenia: Zbiorowe na listach zgłoszeniowych, indywidualnie każdy uczestnik powinien posiadać kartę startową 14cmx10cm: imię i nazwisko, rok urodzenia, szkoła, dystans. Brak karty eliminuje zawodnika z biegu. Karta startowa powinna być opieczętowana pieczątką szkoły.

 

 

PROGRAM MINUTOWY

 

IGRZYSKA DZIECI

 

11.00- 800 m DZ – rocznik 2008

11.10-800 m CHŁ- rocznik 2008

11.20 –1000 m DZ – rocznik 2006-2007

11.30 –1000m CHŁ- rocznik 2006-2007

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

11.40- 1200 m DZ – rocznik 2003-2005

11.50 –1500 m CHŁ- rocznik 2003-2005

 

LICEALIADA

12.05 –1500 m DZ –rocznik 1999-2002

12.15-2000 m CHŁ –rocznik 1999-2002

 

 

 REGULAMINY:

 

IGRZYSKA DZIECI

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 


Program

Dziewczęta: -grupa starsza, rocznik 2006-2007 - ok. 1000 m,

            -grupa młodsza, rocznik 2008 i młodsi- ok. 800 m.

Chłopcy:    -grupa starsza, rocznik 2006-2007 - ok. 1000 m,

            -grupa młodsza, rocznik 2008 i młodsi- ok. 800 m.

 

 

W mistrzostwach startuje młodzież Szkół Podstawowych urodzona  w 2006 i młodsi. Reprezentacja szkoły składa się z 6 uczniów/uczennic z każdej kategorii. Dodatkowo prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla. 

W zawodach miejsko - gminnych startują uczniowie zgłoszeni przez szkoły wg ustaleń organizatorów.

W mistrzostwach powiatu startują najlepsi uczniowie zawodów gminnych wg ustaleń organizatorów.

finale wojewódzkim prawo startu ma najlepsza reprezentacja szkolna w kategorii chłopców i dziewcząt z zawodów powiatowych oraz trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników z każdego biegu powiatowego. 

 

 

 

REGULAMIN

XX IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Program

 

Dziewczęta: rocznik 2003-2005; ok. 1200 m.

Chłopcy : rocznik 2003-2005; ok. 1500 m.

 

Uczestnictwo

W mistrzostwach startuje młodzież gimnazjów urodzona w latach 2003-2005.           Reprezentacja szkoły składa się z 6 uczniów/uczennic

W zawodach miejsko - gminnych startują uczniowie zgłoszeni przez szkoły wg ustaleń organizatorów.

W mistrzostwach powiatu startują najlepsi uczniowie zawodów gminnych wg. ustaleń organizatorów. Dodatkowo prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach niższego szczebla.

 

 

 

REGULAMIN

XX LICEALIADA

ROK SZKOLNY 2018/2019

 


Program

Dziewczęta: rocznik 1999 i młodsze; ok. 1500 m.

Chłopcy : rocznik 1999 i młodsi; ok. 2500 m.

 

Uczestnictwo

W mistrzostwach startuje młodzież szkół ponadpodstawowych urodzona w 1999 i młodsza. Reprezentacja szkoły składa się z 6 uczniów/uczennic

W zawodach miejsko - gminnych startują uczniowie zgłoszeni przez szkoły wg ustaleń organizatorów.

W mistrzostwach powiatu startują najlepsi uczniowie zawodów gminnych wg. ustaleń organizatorów. Dodatkowo prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla.

 

 

 

Klasyfikacja końcowa ID,IMS,LICEALIADA

Prowadzona będzie klasyfikacja  drużynowa szkół w kategorii dla dziewcząt i chłopców. Zawodnicy  z każdego biegu zdobywają punkty wg klucza:

I miejsce -    100 pkt.

II miejsce -   95 pkt.

III miejsce -  92 pkt.

IV miejsce -   90 pkt.

V miejsce -    89 pkt.

VI miejsce -   88 pkt. i kolejne miejsca aż do 1 pkt

Suma małych punktów zdobytych przez max. 4 zawodników/czki z jednej szkoły  w kategorii dziewcząt lub chłopców określi miejsce w klasyfikacji medalowej. W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 4 zawodników/czek punktuje się kolejno na dalszych miejscach najpierw drużyny w których zawody ukończyło 3 zawodników, potem 2 w każdej kategorii oddzielnie.